Weer geen Boomplantdag...

Datum: 01-02-2019


Weer geen Boomplantdag...

Weer geen BOOMPLANTDAG op Arboretum Geffen

Uitbreiding terrein stagneert

 

Op 18 november 2018 zagen een tiental boomplanters de Boomplantdag al aan hun neus voorbij gaan en ook nu moet de datum worden verschoven. Zondag 17 februari 2019 zal geen Boomplantdag plaatsvinden.

 

Ondanks de verwoede pogingen van de Gemeente om de onderhandelingen succesvol af te kunnen ronden, staan we als bestuur van Arboretum Geffen nog steeds met lege handen.

“Dit project is ons té dierbaar om door de vingers te laten glippen”, zegt voorzitter Harry Peters.  “Een prachtig burgerinitiatief als dit, waarbij we met z’n allen samenwerken aan een groener Geffen, mag niet verloren gaan”.


De locatie die het bestuur van het Arboretum op het oog had, blijkt op korte termijn niet haalbaar. Daarom zien wijj nu af van deze locatie en zijn met Gemeente Oss in gesprek over nieuwe mogelijkheden.

“Gelukkig ondersteunt Gemeente Oss het initiatief en intussen zijn we in oriënterende fase m.b.t. concrete alternatieven in Geffen”, vertelt Peters.

 “Voor de Boomplantdag van zondag 17 februari komen deze alternatieven te laat, maar ‘reserve-datum’ zondag 17 maart houden we nog even vast”. En mocht 17 maart niet haalbaar zijn, moeten we uitwijken naar het nieuwe boomplantseizoen, maar we zullen onze boomplanters niet teleurstellen! We gaan door tot we een mooie locatie hebben gevonden”, aldus een vastberaden Peters”.

Facebook