Linde

Tilia ×europaea 'Pallida'

Tilia europaea 'Pallida'

 

Tilia tomentosa 'Brabant'

Tilia tomentosa 'Brabant'

 

Tilia cordata 'Roelvo'

Tilia cordata 'Roelvo'

 

Tilia cordata 'Böhlje'

Tilia cordata 'Böhlje'

 

Tilia americana 'Redmond'

Tilia americana 'Redmond'

 

Tilia tomentosa 'Pendula'

Tilia tomentosa 'Pendula'

 

Tilia cordata 'Greenspire'

Tilia cordata 'Greenspire'

 

Tilia americana

Tilia americana

 

Tilia platyphyllos 'Naarden'

Tilia platyphyllos 'Naarden'

Tilia ×europaea 'Pallida'
Een goede selectie uit T. europaea met een doorgaande rechte stam en schuin opgaande takken. Met een krachtige groeiwijze vormt zich een kroon die eerst nog een spitse top heeft maar later stomper wordt. De bast blijft lang dun, pas later ontstaan diepe groeven. Er vormt zich weinig tot geen wortelopslag rond de stam. Eerst zijn de twijgen nog geelbruin maar ze kleuren spoedig bruinrood. Dit is een belangrijke herkenningspunt voor deze boom. Ook de bladknoppen zijn bruinrood. Het blad is lichtgroen met een geelachtig groene onderzijde en heeft een brede, iets hartvormige bladvoet en een rode bladsteel. 'Pallida' loopt in het voorjaar eerder uit dan de soort en is gevoelig voor luisaantasting met honingdauw en roetdauw als gevolg. Laat in het najaar eerder zijn blad vallen. Hierdoor alleen aanplanten in lanen met brede groenstroken en in parken

 

Geplant op 31-12-2014 door Weth brands en Burg. Augusteijn (nr. 14.001)

Geplant op 19-02-2017 door Familie Heijmans (nr. 17.040) 3 stuks als Leilinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia tomentosa 'Brabant'
Een Nederlandse cultivar met een dichte breed kegelvormige kroon met een spitse top. 'Brabant' heeft een goed doorgaande harttak waaraan schuin opstaande takken die steviger zijn dan bij de soort. Hoogte 20 - 25 m, breedte circa 15 m. De gladde stam is donkergrijs, jonge twijgen zijn groengrijs en viltig. Het blad is min of meer rond, mat donkergroen met een opvallende dichte witviltige onderzijde. In de herfst kleurt het lichtgeel en is het lang aanblijvend. In juli verschijnen de hangende tuilen met sterk geurende bloemen.

 

Geplant op 22-11-2015 door Henk van den Oever (nr. 15.010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia cordata 'Roelvo'
Een Nederlandse selectie met een regelmatige groeiwijze die slanker groeit dan de soort. De kroon is eerst smal piramidaal, later breder. Hoogte 12 - 15 m. De stam is donkerbruin en gegroefd en jonge twijgen zijn groen tot roodbruin. Het frisgroene blad heeft een hartvormige bladvoet en een abrupt toegespitste bladtop. In de vroege zomer verschijnen sterk geurende bloemen in korte tuilen. Deze worden gevolgd door vrij kleine vruchten die eerst grijs en viltig zijn maar later kaal worden. 

 

Geplant op 21-02-2016 door Jolette Pasma (nr. 16.020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia cordata 'Böhlje'
Een als zaailing gevonden cultivar van T. cordata met een eerst smal kegelvormige, compacte kroon die later breder wordt. Hoogte 12 - 18 m, breedte tot 12 m. De stam is donkerbruin en gegroefd, jonge twijgen zijn groen tot roodbruin. Het donkergroene blad heeft een veelal scheve hartvormige bladvoet en een abrupt toegespitste top. Aan de onderzijde is het blauwgroen en in de herfst verkleurt het opvallend geelachtig. In de vroege zomer verschijnen de sterk geurende bloemen die, 5 - 10 bijeen, in korte tuilen staan. Het lichtgroene schutblad is iets korter dan de tuil. In de nazomer volgen kleine vruchten die grijs en viltig zijn maar later kaal worden. 

 

Geplant op 19-11-2017 door Mieke Velthuis (nr. 17.057)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia americana 'Redmond'
Matig snelle groeier met een hoogte van 12 - 20 m bij een breedte van circa 6 -7 m. Later wordt de kroon wat breder. Opvallend is de kaarsrechte groeiwijze van de stam. De grijze bast is eerst nog glad maar krijgt later ondiepe groeven. Jonge twijgen zijn olijfgroen, aan de zonzijde en top vaak roodbruin. Het blad is opvallend groot, heeft een abrupt toegespitste bladtop en is lichter groen dan dat van de soort. Aan de bladvoet is het scheef hartvormig en de bladrand is grof gezaagd. Vanaf juli verschijnen de geurende bleekgele bloemen. Afzonderlijke bloemen hebben een doorsnede van circa 1,2 cm. 

 

Geplant op 08-03-2021 door Familie Stadhouders (nr. 21.083)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia tomentosa 'Pendula'
Boom met een opgaande groeiwijze met afhangende zijtakken waarbij vooral de jonge slappe twijgen sterk naar beneden hangen. Hoogte 20 - 30 m, breedte circa 12 m. Zeer geschikt als solitairboom in parken. Jonge twijgen zijn groengrijs en viltig behaard maar worden spoedig kaal en groen. Het blad is min of meer rond, donkerder groen dan bij de soort en heeft een opvallende dichte witviltige onderzijde. De bladsteel is vaak twee keer zo lang als bij de soort waardoor het blad zeer beweeglijk in de wind is. In de herfst geel verkleurend en lang aanblijvend. In juli verschijnen de geurende bloemen.

 

Geplant op 08-03-2021 door Ans en Willem de Kok (nr. 21.085)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia cordata 'Greenspire'
Een uniform groeiende Amerikaanse selectie die in zijn jeugd een piramidale kroon met een doorgaande stam en een opgaande vertakking vormt. Later wordt de kroon ovaal tot eivormig. De hoogte kan uiteindelijk tot 20 m reiken, de breedte bedraagt dan circa 10 m. De stam is donkerbruin en gegroefd en jonge twijgen zijn groen tot roodbruin. 'Greenspire' heeft iets groter blad dan de soort. De bladvoet is hartvormig en de bladtop is abrupt toegespitst. Aan de onderzijde is het blad blauwgroen. In de vroege zomer verschijnen de sterk geurende bloemen die in korte tuilen staan. Het lichtgroene schutblad is iets korter dan de tuil. In de nazomer volgen vrij kleine vruchten. Deze zijn eerst grijs en viltig maar worden later kaal.

 

Geplant op 20-11-2022 door De Broederschap 8 stuks in een cirkel (nr. 22.106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilia americana
Tamelijk snelle groeier met een losse kroon die uiteindelijk een maximale hoogte van circa 30 m bereikt. Jonge bomen hebben nog een gladde grijze bast maar bij oude bomen krijgt deze regelmatige ondiepe groeven. Jonge twijgen zijn glad en olijfgroen, aan de zonzijde en top vaak roodbruin. Het blad is opvallend groot en heeft een abrupt toegespitste bladtop. De bladvoet is scheef hartvormig en de bladrand is scherp en grof gezaagd. Aan de bovenzijde is het blad donkergroen, aan de onderzijde lichtgroen. Vanaf juli verschijnen de tuilen met geurende lichtgele bloemen. De afzonderlijke bloemen hebben een doorsnede van circa 1,2 cm, het schutblad is bleekgeel en circa 11 cm lang. 

 

Geplant op 20-11-2022 door Familie Versteegen (nr. 22.107)

 

 

 

 

 

 

Tilia platyphyllos 'Naarden'
Een Nederlandse selectie met een compacte groeiwijze en een eivormige tot piramidale kroon met een afgeplatte top. Hoogte tot circa 20 m. De stam is lichtgrijs en later gegroefd. Eénjarige twijgen zijn behaard en heldergroen, in de winter kaal wordend. Het blad is 8 - 12 cm groot, rond tot eirond van vorm met een toegespitste top en een scheef hartvormige voet. De rand is scherp gezaagd. Aan de bovenzijde is het blad donkergroen, de onderzijde is lichter en zacht behaard. In de herfst lang aanblijvend. In hangende tuilen verschijnen geurende bloemen.

 

Geplant op 20-11-2022 door BSG (nr. 22.108)

Facebook