Opnemen in uw testament

Een erfenis of legaat voor Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen

Er is nog een manier om onze stichting te steunen: door Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf wat er later met uw bezit gebeurt. Bovendien betaalt Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen geen belasting over uw erfenis, omdat ze is geregistreerd als Culturele ANBI.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen als legataris
Indien u het goede doel niet tot erfgenaam wilt benoemen, kunt u overwegen om het goede doel als legataris aan te wijzen. Een legaat houdt in dat u een bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan een goed doelen. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen/instellingen die geen directe erfgenaam zijn.

Vrijgesteld van successierechten
Verkrijgingen uit nalatenschappen door goede doelen zijn geheel vrijgesteld van successierechten, omdat onze stichting geregistreerd is als Culturele ANBI.

Vermelding van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen in uw testament
Wilt u onze stichting opnemen in uw testament, dan zijn de volgende gegevens van belang:

• Statutaire naam: Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen
• Vestigingsadres: Heesterseweg 26, 5386 KT Geffen
• Kamer van Koophandel: 60991917.

Wilt u meer algemene informatie, dan kunt u die vinden op de website van het Instituut Goed Nalaten.

Notaristelefoon
Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u natuurlijk terecht bij uw eigen notaris. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93. Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (betaald nummer). Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

Facebook