Privacy

Privacyverklaring

 

gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen kan persoonsgegevens over u verwerken, bijvoorbeeld doordat u zich heeft aangemeld als “Vriend van de Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen” of voor onze “Nieuwsbrief”.

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voornaam, voorletters en achternaam

- Uw e-mailadres

- straat

- huisnummer

- Postcode en woonplaats

- Uw (mobiele) telefoonnummer

- IBAN Rekeningnummer

 

WAAROM Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen verwerkt uw persoonsgegevens om het met u afgesproken jaarlijks te doneren bedrag te kunnen factureren, of volgens afspraak met een automatische incasso van uw bankrekening te kunnen afschrijven.

 

HOE LANG Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen GEGEVENS BEWAART

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij beëindiging van uw lidmaatschap als “Vriend van de Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen” worden de gegevens verwijderd.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen zal uw persoonsgegevens nooit voor reclamedoeleinden aan derden ter beschikking stellen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stg.arboretumgeffen@gmail.com

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Met alle leveranciers die uw gegevens bewerken zijn bewerkersovereenkomsten gesloten waarbij dezelfde voorwaarden gelden zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen op, via

info@arboretumgeffen.nl

https://www.arboretumgeffen.nl/ is de website van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen. Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen is als volgt te bereiken:

 

Postadres:

Heegsterseweg 26

5386 KT GEFFEN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

60991917
E-mailadres:

 info@arboretumgeffen.nl

Facebook