Hazelaar

Hazelaar

 

Vrucht hazelaar

Corylus colurna


Een forse boom met een rechte, doorgaande stam en een breed eironde, later vaak breed kegelvormige kroon. Deze stam krijgt op jeugdige leeftijd al een ruwe kurkachtige schors. Ook takken zijn voorzien van een zachte kurkbast. Het blad is breed en omgekeerd eirond met een dubbel gezaagde bladrand. Het is zacht behaard. De bloeiwijze wordt gevormd door dikke, tot 12 cm lange, mannelijke katjes die sierlijk afhangen en onopvallende, roodachtige vrouwelijke bloempjes. Ze verschijnen ruim voor het ontluiken van het blad. De eetbare noten worden omgeven door grillig gevormde en met klieren bezette vruchthulzen en hebben een doorsnede van circa 2 cm. C. colurna heeft een diepgaand wortelgestel. Het is een zeer sterke en weinig ziektegevoelige boom die goed tegen droogte kan. Ook verharding wordt goed verdragen.

 

Geplant op 19-11-2017 door Jos en Gerda de Veer (nr. 17.053)

Facebook