Bakenboom

Populus Nigra

Populus nigra blad

Bakenboom Zwarte populier

 

De aanplant van de symbolische bakenboom in het Arboretum op 23 februari 2022 onderstreept het voornemen van de gemeente Oss om de ‘bakenboomstructuur’ langs de Maas te behouden voor nieuwe generaties.

 

Historie

Bakenbomen zijn bomen (van oorsprong Canada-populieren) die op de oevers langs de rivier staan om de grens tussen land en water te markeren. Ze staan in een rij met een onderlinge afstand van ongeveer honderd meter en komen voornamelijk voor langs het bedijkte deel van de Maas van Boxmeer tot Geertruidenberg. De bomen zijn circa 80 jaar geleden geplant na de kanalisatie van de Maas. Omdat bij de kanalisatie de grote meanderlussen van de rivier werden afgesneden, ligt de dijk nu op veel plekken kilometers verwijderd van de rivier. Aan de hand van de hoge populieren kan je echter de loop van de gekanaliseerde Maas nog volgen. 

 

Behoud

Door de hoge leeftijd van de huidige bomen zijn er al enkele bomen omgevallen. In de komende decennia zal dat nog meer gaan gebeuren. Rijkswaterstaat is vooralsnog niet van plan om deze bakenbomen te vervangen door nieuwe bomen, omdat ze als baken geen functie meer hebben. Het gevolg zou dan zijn dat de bomen straks niet meer als een samenhangende structuur waarneembaar zijn. Ondertussen is er in regionaal verband overleg tussen Rijkswaterstaat, provincies en aanliggende gemeenten om te onderzoeken hoe de bakenbomenstructuur voor de toekomst behouden kan blijven.

Facebook