Berk

Betula pendula ‘Laciniata’

Betula utilis 'Doorenbos'

 

'Betula ermanii 'Holland'

Betula ermanii 'Holland'

 

Betula pendula ‘Laciniata’

Betula pendula ‘Laciniata’

 

Betula albosinensis 'Fascination'

Betula albosinensis 'Fascination'

Betula utilis 'Doorenbos'
Opvallende boom met een regelmatig gevormde kroon. Volwassen exemplaren kunnen tot circa 20 m hoog worden. Breedte van de kroon bedraagt dan circa 6 - 8 m. Aan de, meestal laag vertakkende, hoofdstam zitten schuin afstaande zijtakken. Een aantal jaren oude stam is buitengewoon wit en bladdert iets af. Onder de losse stroken kleurt de stam donkerder. In de winterperiode is deze boom dan ook een absolute blikvanger. Jonge twijgen zijn behaard en hebben een warme, roodbruine kleur. Ze zijn voorzien van veel lenticellen. Het blad is glimmend en grof getand. De herfstverkleuring is goudgeel. Deze berk is rijkbloeiend met tot 12 cm lange katjes. De boom wortelt oppervlakkig met vooral in de bovenlaag veel fijne haarwortels.

 

Geplant op 19-2-1917 (5 stuks) door Familie Berkel (nr. 17.034)

 

Betula pendula 'Obelisk'
Zuilvormige boom met opstaande, wat bochtige twijgen waardoor een fraai wintersilhouet ontstaat. Sterk gelijkend op B. pendula 'Fastigiata' maar minder zuilvormig en met minder bochtige twijgen. De kroon is los en half open. Hoogte circa 20 m. De stam is witter dan bij 'Fastigiata'. Oudere stammen worden ruw, zonder de diepe groeven zoals de soort en kleuren naar donkergrijs. Twijgen roodbruin en voorzien van wrattige lenticellen. Het driehoekige tot ruitvormige blad heeft een grove, dubbelgezaagde bladrand. 'Obelisk' loopt vroeg uit en heeft een geel(bruine) herfstkleur. Het blad valt laat af. Ophogingen, bodemverdichting en wisselende waterstanden hebben een slechte invloed. De boom wortelt oppervlakkig.

 

Geplant op 19-11-1917 door Familie van Amstel (nr. 17.049)

 

Betula ermanii 'Holland'
Middelgrote boom met een goedgevormde, eironde kroon. In het begin is de kroon nog smal, maar op latere leeftijd wordt deze aanzienlijk breder. Uiteindelijk kan een hoogte tot maximaal 20 m bereikt worden. De boom heeft een duidelijk recht opgaande stam met een geelwitte kleur en een grijzige gloed. Het driehoekige tot eironde blad heeft 7 - 11 paar duidelijke nerven en een toegespitste top. De bladrand is regelmatig dubbelgezaagd. 'Holland' loopt al vroeg in het voorjaar uit. De opvallende, gele herfstverkleuring vangt vroeg aan en ook laat de boom al vroeg zijn blad vallen. Mannelijke en vrouwelijke katjes verschijnen gelijktijdig met het blad. De boom wortelt oppervlakkig met een fijn vertakt wortelgestel en zeer veel haarwortels.

 

Geplant op 19-11-2017 door Mevrouw Willemse (nr. 17.052)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betula pendula ‘Laciniata’

 Berk, geen boom zo winterhard als de berk die zelfs ten noorden van de poolcirkel voorkomt.

In Noord-Scandinavië en Noord-Rusland zijn grote ‘oerbossen’ van berk te vinden waar nog steeds onbekende variëteiten worden aangetroffen. Op uitgestrekte toendra’s komen vanwege het ruige klimaat ook struikvormen voor. In deze noordelijke streken is de berk omgeven door legendes en symboliek. De uniformiteit binnen het geslacht is groot met veelal fragiele boomvormen met vaak dunne, iets afhangende twijgen en gladde, vaak witte stammen. Het woord ‘betula’ is de oude Latijnse benaming en zou ‘slaan’ betekenen. De reden hiervan is dat van jonge twijgen roeden gemaakt werden die dienden als strafwerktuig. Het sap dat de berk produceert is voor velerlei doeleinden geschikt. Behalve voor medicinale doeleinden kan uit het sap, door het met suiker te laten gisten, een sterk alcoholische drank gewonnen worden. Vroeger werd de binnenkant van de bast van de witte berk als schrijfpapier gebruikt. Berken zijn sterke bomen maar de meeste soorten zijn wel gevoelig voor veranderingen in de bodem zoals verdichting, fluctuerende grondwater- standen en ophogingen.

Snel opgaande kroon, schuin opstaande takken met overhangende twijgen. Vormt een sierlijk geheel. Stam wit en bladdert af. Twijgen roodbruin en diep ingesnede blad. Herfstkleur is geel tot geelbruin. Oppervlakkig wortelend.

 

Geplant op 21-11-2021 door Mevrouw van de Langenberg (nr. 21.091)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betula albosinensis 'Fascination'
Mooie, kleinbladige Nederlandse selectie uit de soort. Door de trage groei duurt het vele jaren voordat een hoogte van 10 m bereikt is. De breedte van de boom bedraagt dan circa 6 m. De breed piramidale kroon bestaat uit vele dunne, slappe, overhangende twijgen die een roodbruine kleur hebben. De bast heeft een prachtige donkerrode kleur en is al op jonge leeftijd afbladderend. Het donkergroene blad is aan de bovenzijde kaal, de onderzijde is klierachtig behaard. Het is langwerpig eirond en loopt spits toe en is smaller en langwerpiger dan de soort. De bladrand is dubbel gezaagd. 'Fascination' loopt vroeg in het voorjaar uit en in de herfst verkleurt het blad goudgeel. De groengele bloemen verschijnen in hangende katjes in april. Hij wortelt oppervlakkig met een fijn vertakt wortelgestel en zeer veel haarwortels.

 

Geplant op 19-11-2017 door Maartje Velthuis (nr. 17.058)

Facebook