(Eenmalige) Gift

Schenken met belastingvoordeel

Wilt u Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen structureel steunen? Dat kan heel eenvoudig met een periodieke schenking. Daarmee legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor geeft u niet alleen Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen zekerheid voor de toekomst, maar worden uw giften ook volledig aftrekbaar van de belasting, zonder minimum of maximum. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de belastingdienst een derde tot de helft van uw gift terug. De schenking kan in de plaats komen van uw huidige donateursbijdrage als de jaarlijkse schenking € 60,-- of meer bedraagt. Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke schenking niet meer noodzakelijk een akte op te maken bij de notaris.

Download de schenkingsovereenkomst en het volmachtformulier. Vul zowel het exemplaar voor de schenker als de ontvanger in en vergeet niet beide formulieren te ondertekenen.
Stuur vervolgens beide formulieren op naar:

 

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen

Heesterseweg 26

5386 KT Geffen

 

bankrekeningnummer: NL 72 RABO 0187 4847 24

Kamer van Koophandel nr. 60991917

 

U ontvangt het exemplaar voor de schenker retour met de door ons toegevoegde gegevens. Daarna kunt u uw schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. Zorg zelf voor tijdige overmaking, bijvoorbeeld door via internetbankieren een periodieke overschrijving aan te maken naar bovenstaand rekeningnummer.

 

 

Eenmalige gift.

Wilt u Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen incidenteel steunen met een financiële bijdrage, bijvoorbeeld voor een speciale actie, dan kan dat door uw bijdrage te storten op bovenstaand bankrekeningnummer o.v.v. gift en eventueel het onderwerp waarop de gift betrekking heeft.
 

Is uw gift aan Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen aftrekbaar?
Voor het aftrekken van eenmalige giften gelden de volgende voorwaarden:
•    U hebt de gift gedaan aan een instelling die is geregistreerd als een ANBI (zoals onze stichting)
•    Het bedrag van de gift was hoger dan het drempelbedrag
•    U mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag
•    U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties
•    De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de gift.

Facebook