Jaarverslagen

2022-2023

2023

2021-2022

jvrsl21-22

2020-2021

2019-2020

 

2018-2019

 

 

2017

De uitgaven liggen in 2017 ruim € 8.100 euro boven de inkomsten. Dit heeft voornamelijk te maken met de aanleg van de infra structuur en ontwerpkosten voor bestaande en toekomstige plannen.

Wij hopen dat deze extra lasten gedurende 2018 middels subsidies en donaties kunnen worden goedgemaakt.

Het balans totaal is circa € 6.000 Euro lager dan eind 2016, terwijl het banksaldo  en eigen vermogen

( Eigen Vermogen – resultaat boekjaar) respectievelijk circa € 2.000 en circa € 1.000 euro zijn toegenomen.

 

Voor vragen in relatie tot deze cijfers of andere zaken  kunt u altijd  contact leggen met ons secretariaat.

2016

Toelichting van het bestuur.

 

In 2016 is het Arboretum verder gestructureerd en zijn de eerste basiselementen zichtbaar geworden. Steeds meer mensen vinden hun weg naar het Arboretum en dit blijkt ook uit het toegenomen aantal boomplantingen die we in 2016 hebben mogen doen. Maar liefst 22 donateurs hebben een boom gedoneerd. Ook voor 2017 staan al diverse boomplantingen gepland.

 

Dankzij de connecties binnen het bestuur hebben we diverse betonelementen kunnen kopen tegen een bodemprijs welke deels verwerkt zijn in de structuur van het park. Deze oorspronkelijk niet ingetekende elementen hebben de harten van het publiek veroverd en hebben al diverse initiatieven losgemaakt binnen de Geffense gemeenschap.

 

Het draagvlak groeit en daarmee het Arboretum ook. Nu reeds wordt zichtbaar dat we vooruit moeten kijken, over onze huidige perceelsgrenzen. Dit sluit aan bij onze statutaire doelstellingen om natuurbeleving door te trekken richting de Geffense Bosjes en daar voorbij om uiteindelijk aansluiting te vinden bij de Maashorst.

 

In bestuurlijke zin heeft er in 2016 tevens uitbreiding plaatsgevonden in de persoon van Gonnie Konings. Zij is tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid en heeft een passie voor landschapsarchitectuur.

 

Totaal bezien kijkt het bestuur terug op een uiterst vruchtbaar en positief 2016.

 

Met vriendelijke groet,

Coen Hendrikx

 

Penningmeester

 

2015

Toelichting van het bestuur.

2015 is van start gegaan met een boomplanting door de gemeente Oss, hiermee hebben we Oss symbolisch verwelkomd in ons dorp en is dit voor onze stichting tevens het startschot geweest van de samenwerking met onze nieuwe gemeente.

Met gemeente Oss is de afstemming over het gebruik van het terrein verder opgepakt en zijn afspraken gemaakt over inrichtingsbudgetten.

 

Op constructief vlak is een start gemaakt met het aanbrengen van de gewenste deklaag op de oude vuilstort en zijn de eerste paden aangelegd. Alhoewel het vooral nog veel zwart zand is wat het beeld bepaald zijn de eerste contouren zichtbaar aan het worden. 

 

Ook hebben we onze eerste donateurs mogen verwelkomen en we prijzen ons gelukkig met het nu al zichtbare draagvlak voor ons initiatief en de betrokkenheid van de mensen in de omgeving en de Geffenaren in het bijzonder. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 11 boomplantingen op onze boomplantdag in november 2015

 

 

 

2014

 

Toelichting van het bestuur.

 

2014 is het jaar dat we zijn opgericht. Dit jaar stond mede daarom in het teken van plannen en organiseren.

 

Het uitwerken van onze visie naar een uiteindelijke tekening van hoe het Arboretum er uit zou moeten gaan zien. De onderzoeken door Milon en stichting Das en Boom. Ook afstemming met Gemeente Maasdonk over de voorwaarden van gebruik van de percelen was een belangrijk punt op de agenda.

Ruud Verhagen is als mede oprichter, tijdelijk in de rol van penningmeester gestart, gezien zijn zeer drukke agenda is er ook direct op zoek gegaan naar een structurele vervanger voor Ruud, deze is gevonden en Coen Hendrikx zal de rol van penningmeester per 1-1-2015 gaan vervullen.

 

Het eerste jaar is op oudjaarsdag afgesloten met het formeel in gebruik nemen van het terrein middels een eerste boomplanting.

 

 

Facebook