9-11-2015: Clubkascampagne Rabobank Oss Bernheze 2015

Datum: 09-11-2015


9-11-2015: Clubkascampagne Rabobank Oss Bernheze 2015

Heel Geffen stemt.


Dit jaar heeft Rabobank Oss Bernheze voor het eerst de "Clubkascampagne" in het leven geroepen. Via de Clubkascampagne kunnen alle bij de Rabobank Oss Bernheze bankierende verenigingen, clubs en stichtingen (mits deze voldoen aan enkele basisvoorwaarden) aanspraak maken op een deel van de beschiktbaar gestelde winst van de bank. Een mooi initiatief, omdat nu niet slechts enkele, maar alle verenigingen IETS krijgen. Het werkt als volgt, de Rabobank stelt een budget beschikbaar en de leden van de bank mogen 5 stemmen verdelen over voor hen belangrijke of aansprekende clubs/verenigingen. Vervolgens wordt de "pot" naar rato verdeeld over de ingezette stemmen. 

 

Snel na de start van de campagne vonden een aantal Geffense verenigingen elkaar en ontstond er een hechte samenwerking. Dankzij veel media aandacht gecombineerd met huis aan huis verspreiden van folders wisten we gezamenlijk een enorm bedrag uit de pot naar geffen te halen.

 

 

Voor stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen was dat bedrag maar liefst €531,86!! en dat volledig door uw support!

Namens de gehele stichting BEDANKT! 

 

Fotos

Facebook