Dank jullie wel....

Datum: 08-11-2020


Dank jullie wel....

Dank jullie wel !!! Voor jullie stemmen bij de Raboclubkascampagne voor ons Arboretum.


Maar liefst € 676,38 mochten wij ontvangen. Dit mooie bedrag kunnen we goed gebruiken en leggen we bij onze volgende projecten:
- Het restaureren en veilig maken van de oude waterput.
- Bijdrage voor bewegwijzering op het informatiebord in relatie tot de Peelrandbreuk.

Facebook