Wat gebeurt er toch allemaal...

Datum: 10-05-2020


Wat gebeurt er toch allemaal...

Wat gebeurt er toch allemaal?

Vanaf begin maart en ook nog de aankomende maanden zullen we moeten leven met een eng virus, dat enkele van ons of onze naasten te pakken heeft genomen. Wat een verdriet veroorzaakt een dergelijk verlies en wat een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Wij hopen oprecht dat wij deze bladzijde snel kunnen omslaan en dat onze Brabantse gastvrijheid weer mag en kan worden gevierd.

Wat gebeurt er in relatie tot het Arboretum?

 • Het bestuur is in overleg met de gemeente over de aanplant van ca. 17 bomen in november 2020. Het lastige is dat de toegewezen uitbreiding (fase 3) de bestemming Landbouw- landschap heeft en daar past een Arboretum zoals wij dat voor ogen hebben, door bezwaren uit de buurt, niet in. De gemeente bereidt een totale herziening van het plan in deze hoek van Geffen voor en verwacht dit aan het einde van het jaar, begin volgend jaar rond te hebben. Samen met de gemeente kijken wij nu hoe wij tóch een vergunning kunnen krijgen binnen de huidige bestemming, om de Boomplantdag van november door te kunnen laten gaan. Wij zijn daarover hoopvol gestemd.

 • 11 juli hadden Gemeente Oss, Effe noar Geffe en Arboretum de jaarlijkse picknick met daarna het Rogge maaien gepland. Door de Corona crisis hebben wij besloten de picknick niet door te laten gaan en hopen dat volgend jaar dubbel en dwars in te kunnen halen.

 • Inmiddels is er elektriciteit (huisaansluiting) en drinkwater aangesloten, wat betekent dat bij een volgend evenement geen grote diesel aggregaten of jerrycans met drinkwater nodig zijn, maar dat wij dit van het openbare net kunnen betrekken. Dit betekent ook dat wij qua hygiëne met het drinkwater een enorme stap vooruit kunnen zetten.

 • Verder zijn de beregeningsmogelijkheden verbeterd. Over 2018 en 2019 betaalden wij alleen voor watergeven al ca. € 8.000,00 ondanks al onze vrijwilligersuren. Vanaf komende maand kan het Arboretum beschikken over een eigen waterpomp, met een voldoende capaciteit en druk om al onze bestaande 80 bomen van het nodigde grondwater te voorzien. Deze installatie is zo ingericht dat via groepen ook de toekomstige uitbreidingen hiervan gebruik kunnen maken.

 • Dwars over het Arboretum (Zuid- Noord) loopt één van de breuklijnen van de Peelrand (Peelrandbreuklijn), hiermee willen wij aan de slag door middels een wilgen laan, deze breuklijn zichtbaar te maken (Peelrandbreuk-pad) en willen daarbij de nodige educatieve details en mogelijkheden aangeven.

 • Stadhouders Hoveniers bestaat 40 jaar en heeft ons een laan van notenbomen toegezegd. Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan en hebben voorgesteld om er een Stadhouders laantje van te maken binnen Plan de Weverstraat.

 • Boven op het terrein (fase 1) liggen nog een aantal ongebruikte beton elementen, die wij aan de westzijde in het talud gaan verwerken, om zo alvast een verbinding te leggen naar fase 3.

 • Als Arboretum-bestuur zien wij de uitbreiding van fase 3 binnen twee jaar vol lopen en hebben daarom de gemeente gevraagd om nu alvast te kijken naar fase 4 en 5. Als er gemeentegronden vrijkomen, aansluitend aan het Arboretum, zouden die vanaf dan en vroegtijdig als cultuurgronden kunnen worden bestemd.

 • Al met al, zijn de nutsvoorzieningen en onze andere projecten en plannen een grote post om te financieren. Daarom lopen er verschillende subsidieaanvragen bij de gemeente, bij de Rabobank en donateurs. Wij hopen dat er ruimte is in het zo vaak genoemde groenfonds, waarbij het Arboretum reeds in een vroeg stadium voor sommige posten in de begroting is opgenomen.

 • Als bestuur van het Arboretum zijn wij op zoek naar de geschiedenis van de waterput die ligt tussen fase 1 en 2. Heeft dit iets met de peelrandbreuklijn van doen? Het Osse Willibrordus putje ligt naast een breuklijn. Wie kan ons helpen?

 • De vrijwilligers hebben een aantal werkzaamheden uitgevoerd, boomspiegels werden schoongemaakt en bemest, er is verscheidene keren gemaaid, terrein is schoongemaakt, bomen met “zonnebrand” werden in Jute verbonden en er werd water gegeven. De droogte veroorzaakt al vroeg in het jaar de vraag naar extra water.

 • Voor het grote onderhoud ligt er een plan op tafel om dit uit te besteden aan Landschapsbeheer Oss (ca. 180 vrijwilligers). Tot nu toe leunden wij op de machines van Stadhouders Hoveniers (gratis) en op de inzet van externe partijen (kostbaar). Een situatie die niet structureel kan blijven. Samen met de gemeente is er overleg hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

 

Met natuurlijke bomengroet en allen sterkte en gezondheid gewenst in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur Arboretum Geffen,

Harry Peters

Facebook